Curs d'idiomes

cada dimecres de 18h a 20h curs de francés
cada divendres de 18h a 19h curs d'anglés

CONTEXT

Clot-Camp de l'Arpa és un barri que ja compta amb una bona quantitat de
persones immigrades provinents de diferents zones geogràfiques i realitats
lingüístiques molt diverses. Moltes d'elles tenen una demanda d'aprendre
català i l'oferta del Servei de Polítiques Lingüístiques sovint no pot cobrir
aquesta demanda. També comptem amb un bon número de gent gran que vol millorar el seu ús del català o aprendre a nivell escrit.
Per una altra banda el jovent també s'apropa a l'aprenentatge d'altres idiomes moderns com són l'anglès o el francès.

ACTIVITAT

Tots els dimecres de 16 a 20h s'ofereix l'espai d'aprenentatge de llengües,
estructurat a través de l'oferta de classes de català per a adults, d'anglès literari (destinat a la lectura de literatura anglòfona) , d'anglès nivell intermedi i francès.
Quatre mestres de les diferents llengües orienten l'aprenentatge i aporten els seus coneixements gramaticals, d'ús i de vocabulari complementant amb un
suport bibliogràfic a través de diferents materials.